Cílem návrhu vlády má být zmírnění dopadu koronavirové pandemie na cestovní ruch, ale zároveň pamatuje i na klienty, kteří musejí (nebo už museli) cestovkám zaplatit storno poplatky. Nicméně je potřeba zdůraznit, že jde jen o návrh vlády, ten bude muset schválit Poslanecká sněmovna.Návrh se vztahuje na neuskutečněné zájezdy v termínu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. V případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 z důvodu pandemie tak cestovka bude mít možnost odložit vrácení peněz za váš zájezd do 14. září 2021.

V praxi od CK obdržíte poukaz na zájezd s platností do 31. srpna 2021, který budete moci vyčerpat na náhradní zájezd. CK vám bude muset nabídnout obdobný zájezd bez doplatku, pokud si vyberete zájezd vyšší kvality, budete muset rozdíl v ceně doplatit. Pokud vám cestovka nenabídne žádnou alternativu do 30 dnů ode dne, kdy o nabídku náhradního zájezdu požádáte, tak vám musí vrátit peníze. Když náhradní zájezd do 31. srpna 2021 nevyužijete, cestovka vám vrátí veškeré uhrazené platby do 14 dnů, tedy nejpozději do 14. září 2021.

Výjimky

Výjimky se mají vztahovat na zdravotně postižené klienty, lidi v evidenci úřadu práce, zaměstnance kteří nemohou nejméně 30 dnů pracovat pro překážky na straně zaměstnavatele, těhotné ženy, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené či osoby starší 65 let. Pokud do některé z výše uvedených kategorií patříte a nabídnutý poukaz od cestovky odmítnete, musí vám vrátit peníze podle původních podmínek smlouvy o zájezdu.

Zájezdy s termínem zahájení po 31. srpnu 2020

Návrh zákona počítá i s klienty, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení po 31. srpnu 2020 a kteří tento zájezd nechtějí nebo nemohou využít. Za takových podmínek můžete odstoupit od smlouvy, musíte ale cestovce zaplatit storno poplatky. Vláda však navrhuje, aby tito klienti mohli cestovku požádat o poukaz na zájezd v hodnotě odstupného a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu.