letiste praha Webkamera přenáší záběr z aktuálního dění neveřejné část letištní plochy. Přesněji snímá prostor mezi prsty B a C, kde je možné sledovat jak letadla, tak i speciální letištní techniku. Obraz se na webové stránce letiště zobrazuje z bezpečnostních důvodů s nespecifikovanou časovou prodlevou a snímek se automaticky aktualizuje každé 3 vteřiny.

Pokud se chcete na novinku pražského letiště podívat na vlastí oči klikněte zde.