Dnes Vám poradím co dělat, abyste získali odškodnění v případě zpožděného či zrušeného letu. Jde o velice nepříjemnou situaci a doufám, že tyto rady nebudete potřebovat, avšak vždy je lepší být připraven.

Je důležité vědět, že v případě zpoždění v letecké dopravě máte nárok na kompenzaci v podobě občerstvení. V případě, že do cílové destinace přiletíte o více než 3 hodiny později, máte právo na odškodnění ve výši 250 EUR na osobu (trasa do 1.500 km) ), ve výši 400 EUR na osobu (v případě, že letíte mimo Evropu a trasa je delší než 1.500 km a kratší než 3.500 km) či dokonce na 600 EUR na osobu (v případě, že trasa je delší než 3.500 km).

Na odškodnění nemáte nárok pouze v situacích neovlivnitelných dopravcem (stávka, špatné počasí atd.). Reklamovat zpožděný let můžete až 24 měsíců zpětně a jak se dozvíte níže, zda máte nárok na kompenzaci za zrušený či zrušený let, se nyní dozvíte zdarma do 48 hodin.

1. Uschovejte si veškeré doklady související s letem

Pro hladší průběh reklamace zpožděného letu si raději vždy uschovávejte veškeré letenky, palubní vstupenky a další doklady související s Vaším letem. Na nich jsou totiž uvedeny informace o času plánovaného i skutečného odletu.

2. Vyfoťte si odletovou i příletovou tabuli

Fotografie odletové tabule potvrdí zpoždění či zrušení Vašeho letu, případně příletové tabule pak skutečný čas Vašeho příletu do cílové destinace. Budete tak mít v ruce důkaz, že ke zpoždění či zrušení letu skutečně došlo.

3. Vyžádejte si potvrzení

Potvrzení o zpožděném či zrušeném letu si vyžádejte rovnou na letišti a to buď na tom, ze kterého odlétáte či na letišti v cílové destinaci. Na tomto potvrzení by měly být uvedeny informace o časovém zpoždění letu či jeho zrušení. Nejlépe pak i uveden důvod, proč k situaci došlo, jeho uvedení ale nebývá příliš zvykem.

4. Zjistěte důvod vzniku nepříjemné situace

Na důvod zpoždění či zrušení letu je dobré se zeptat přímo Vašeho dopravce. Pakliže je důvodem technická závada na letadle, je zde vysoká pravděpodobnost, že dopravce nebude s vyplácením odškodnění činit žádné potíže. Důvodem pro nevyplacení odškodnění jsou pak mimořádné události, na které se však často dopravci neoprávněně vymlouvají, iv tomto případě tedy máte stále naději na úspěšné získání peněžní kompenzace.

5. Buďte prozíraví a vše si ověřte

Je dobré nespoléhat se pouze na informace, které Vám dopravce sdělí, ale vše si raději ověřte. Letecké společnosti často využívají neoprávněných důvodů, aby tak zabránili či snížili počet žádostí o odškodnění. Jestliže dopravce uvede jako důvod nepřízeň počasí a vy vidíte jak jiné letecké linky v klidu odlétají, je třeba reagovat a nenechat se sebou manipulovat.

6. Zašlete dopravci žádost o odškodnění

Žádost o odškodnění zašlete na adresu letecké společnosti, která Vám let zprostředkovala či měla zprostředkovat. K žádosti přiložte již zmíněné doklady jako jsou letenky, palubní vstupenky či Vámi pořízené fotografie časů odletu a příletu. V případě, že jde o zahraničního dopravce, sepište tuto žádost nejlépe v anglickém jazyce.

7. Obraťte se na právníka

Pokud letecká společnost na Vaši žádost nereaguje, obraťte se pro pomoc s nárokem na právníka či (například) zadejte případ k posouzení zdarma na ClaimCloud.cz. V prázdninových měsících (od 1.7. do 31.8. 2016), Váš nárok na odškodnění za zrušený či zpožděný let, společnost ClaimCloud.cz posoudí do 48 HODIN. Tedy za pouhé 2 dny zjistíte zda je Váš nárok na kompenzaci oprávněný.

Věřím, že Vám tyto rady pomohou ke zvládnutí nepříjemné situace a úspěšnému získání peněžní kompenzace za Váš zpožděný či zrušený let. Máte svá práva a neváhejte využít!