Vážení cestovatelé, vláda ČR od 5.2.2021 podmínila návrat do ČR ze zahraničí negativním testem na covid-19, test je dle vlády potřeba absolvovat ještě před příjezdem do ČR. A právě toto opatření je protiústavní.

O co jde

Ústava je nejvyšší právní norma státu, vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Přičemž Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. A právě Listina základních práv a svobod v článku 14. odstavec 4 stanovuje, že „Každý občan ČR má právo na svobodný vstup na území ČR„. Návrat do ČR tedy nesmí být ničím podmíněn.

Vláda postupovala protiústavně již březnu roku 2020, kdy zakázala opuštění ČR. V tomto případě protiústavní postup vlády potvrdil soud. Pro upřesnění, nutnost absolvovat test po návratu do ČR v rozporou s ústavou není.