Při omezení nebo zrušení letu v důsledku zásahu vyšší moci máte (dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady, o právech cestujících v letecké přepravě č. 261/2004) právo na pomoc od leteckého dopravce či cestovní kanceláře. Toto Nařízení se vztahuje na všechny cestující s odletem z letiště umístěného v EU, bez ohledu na to, zda je let provozován leteckou společností usazenou či neusazenou v EU a na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU (pokud je let provozován leteckou společností usazenou v EU).

  I. 1) Zrušení letu
  V případě zrušeni letu máte nárok na pomoc od letecké společnosti ve formě:

 • refundace vaší letenky či přesměrování vašeho letu
 • vrácení uhrazené částky za tu část letu, která nebyla využita
 • vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu, a zpáteční let do prvního místa odletu
 • přesměrování vašeho letu za srovnatelných podmínek do vaší cílové destinace v nejbližším možném termínu
  měli byste být informováni o náhradní přepravě
 • musí vám být zdarma nabídnuta asistence: (strava a občerstvení v rozsahu přiměřené čekací době, ubytování v hotelu, pokud se noc, nebo více nocí stane nezbytným – přeprava mezi letištěm a místem ubytování)
 • máte právo na dva telefonní hovory, telexové/faxové nebo e-mailové zprávy zdarma
  2) Zpoždění letu
  Je-li Váš let zpožděn, závisí pomoc letecké společnosti na tom, jak velké zpoždění je a jak dlouhý je Váš let. Rozlišují se různé kategorie:

 • o 2 hodiny nebo v případě letů o délce nejvýše 1500 km
 • o 3 hodiny nebovíce v případě všech letů delších než 1500 km do 3500 km
 • o 4 hodiny nebo v případě všech letů nespadajících do předešlých možnosti
 • od dvou hodin do 24 hodin (nebo v případě letů o délce nejméně 1500 km) je Vám zdarma nabídnuta strava a občerstvení (dle Nařízení), dva telefonní hovory, telexové / faxové nebo e-mailové zprávy
 • od 24 hodin a více než je čas odletu původně oznámený, Vám je zdarma nabídnuta asistence: (strava a občerstvení v rozsahu přiměřené čekací době, ubytování v hotelu, pokud se noc nebo více nocí stane nezbytným; přeprava mezi letištěm a místem ubytování)
  3) Odepření nástupu na palubu
  Dojde-li vinou dopravce k tomu, že odbavil k letu více cestujících než je v letadlemísta, vyzve dopravce nejdříve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu podle podmínek dohodnutých. Pokud se nepřihlásíte jako dobrovolník, dopravce Vám musí vyplatit následující náhrady:

 • 250 EUR při letu na vzdálenost 1500 km a kratší
 • 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km
 • 600 EUR při letu delším než 3500km mimo EU
 • Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění Vašeho letu tímto nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny, podle výše uvedených kategorií. Zároveň Vám dopravce musí poskytnout:

 • možnost volby mezi proplacením ceny letenky a náhradní přepravou do konečného místa určení, příp. i bezplatný let zpět do původního místa odletu
 • stravu a občerstvení
 • v případě nutnosti přenocování i ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení

Pokud jsou Vám tato práva odepřena, neprodleně si stěžujte u společnosti, která let provozuje. Žádost o kompenzaci zašlete příslušnému leteckému dopravci. K podání stížnosti je potřeba použít tohoto formuláře. Řádně vyplněný formulář pak zašlete leteckému dopravci.

II. V případě zjištění poničení či ztráty zavazadla okamžitě informujte asistenční službu letecké společnosti (případně leteckou přepážku přímo na letišti) a nahlaste zjištěné závady. Bude s Vámi sepsán protokol. Při ztrátě zavazadla Vám bude na kontaktní adresu (vámi uvedenou) zavazadlo zasláno. V případě nedoručení nebo poničení zavazadla Vám letecká společnost uhradí patřičnou částku, která je stanovena ve všeobecných podmínkách letecké společnosti. I zde je možné se připojistit pro ztrátu či poničení zavazadla do určité finanční výše. Po návratu z cesty kontaktujte se sepsaným protokolem vaší pojišťovnu (jste li pro tuto alternativu pojištěni).

Nevíte si rady na koho se na letišti obrátit? Kontaktujte: Zástupce letecké společnosti (u přepážky na letišti), asistenční službu letecké společnosti (pokud není letecký dopravce na letišti zastoupen).

Výše uvedený text jako PDF soubor ke stažení do mobilního telefonu, tabletu či laptopu (tři cestě se může hodit mít jej u sebe).