Dne 25. 3. v 8:20 hod. bude za účelem repatriace občanů realizován let Hanoj – Praha. Velvyslanectví ČR v Hanoji za tímto účelem vypracovává seznam občanů, kteří mají o repatriaci zájem – podrobnější informace.

Jak vidíte níže na náhledu, Ministerstva zahraničních věcí v tom má zjevně hokej, neboť termín zveřejnění (na webu MZV) je pozdější, než termín do kterého máte o repatriaci projevit zájem. Případě, že jste ve Vietnamu a chcete se vrátit určitě uvedený kontaktní email využijte. Pozor do jednoho emailu lze zahrnout celou skupinu cestovatelů!

Náhled z webu MZV

 width=