Situace okolo koronaviru COVID-19 je velmi dynamická, za posledních 7 dní Itálie, Malta, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Řecko, Maroko, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Polsko, Norsko a Kypr zavedly zákazy letů různého stupně, uvádí Ryanair. Přičemž společnost očekává, že výsledkem těchto omezení bude uzemnění většiny jeho letadel během následujících 7 až 10 dnů. Ryanair předpokládá, že v dubnu a květnu bude počet letů nižší až o 80% a nevylučuje dokonce ani plné uzemnění flotily. Letecká společnost operovala více než 2 400 letů denně, pokles o 80 procent by tedy znamenal méně než 500 letů denně.

Ryanair rovněž uvádí, že provádí další opatření ke snížení výdajů. Kromě uzemnění letadla plánuje snížení provozních nákladů, pozastavení odkupů letadel, zahájení programu neplacených dovolených, dočasně pozastavení smluv s některými zaměstnanci, významné zkrácení pracovní doby, snížení platů a ukončení všechny stávajících náborů nových pracovníků.

Zároveň společnost informuje, že skupina Ryanair má k 12. březnu 2020 peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty přesahující 4 miliardy EUR.

Zdroj Ryanair.com.