Této jednoduché vědomostně tipovací soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, soutěž trvá do 30. 4. 2012 a vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 30. 5. 2012. Soutěžní otázky naleznete po tímto odkazem.

swiss soutez