Zajímavý meteorologický jev zachytila posádka letadla nad čínskou oblastí Ning-sia. Na levé straně letadla se objevila kruhovitá duha, která obkroužila stín letadla. Jde o běžnou duhu vznikající rozkladem světla ve vzdušné vlhkosti. Ze země je ovšem vidět pouze půlkruh duhy – výhled totiž kryje obzor, ale z vyvýšeného místa je možné vidět duhu celou.