Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady a pravidla ochrany osobních údajů společnosti pelicantravel s.r.o. (dále jen „JaknaLetenky.cz“) byly vypracovány dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení EU“).

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a při návštěvě naší webové stránky www.jaknaletenky.cz chceme, abyste se cítili bezpečně. Proto jsme vypracovali tyto zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dozvíte, jak získáváme a zpracováváme vaše osobní údaje, s kým je sdílíme, jak můžete zpracování ovlivnit a také to, jaká práva vám jakožto subjektu údajů náleží.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a při návštěvě naší webové stránky www.jaknaletenky.cz chceme, abyste se cítili bezpečně. Proto jsme vypracovali tyto zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dozvíte, jak získáváme a zpracováváme vaše osobní údaje, s kým je sdílíme, jak můžete zpracování ovlivnit a také to, jaká práva vám jakožto subjektu údajů náleží.

Správce – Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Správcem vašich osobních údajů je:

pelicantravel.com s.r.o. (zpracovatel)
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35897821

Zápis v rejstříku: společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, odd. SRO, vl. č.: 32895/B

Pokud máte ohledně zpracování vašich osobních údajů či uplatnění vašich práv jakékoli dotazy, kontaktujte nás na emailové adrese [email protected], případně písemně na adrese naší společnosti.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje

Odesílání marketingových informací a newsletteru z webu JaknaLetenky.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme, když vám zašleme marketingový newsletter. Právním základem pro tento účel je souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Zpracováváme při něm běžné osobní údaje, konkrétně ty, které nám při komunikaci poskytnete, jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa. Tento newsletter můžete kdykoli přestat odebírat kliknutím na příslušné tlačítko v samotném newsletteru. Váš souhlas uchováváme do odvolání nebo pokud náš newsletter neotevřete po dobu 6 let.

Pořádání soutěží pro zákazníky a doručování cen

Vaše osobní údaje zpracováváme, když se přihlásíte do soutěže, kterou pořádáme na našich účtech na sociálních sítích nebo přes newsletter. Právním základem pro tento účel je souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Obvykle pro tento účel zpracováváme běžné osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu trvání soutěže.

Vaše osobní údaje zpracováváme, když vyhrajete námi pořádanou soutěž. Výherce oznámíme jeho zveřejněním na našem účtu na síti X a sociální síti Facebook. Právním základem pro tento účel je souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Neudělení souhlasu není důvodem pro odmítnutí zapojení se soutěžícího do soutěže. Pro tento účel obvykle zpracováváme běžné osobní údaje jako vaše jméno, počáteční písmeno příjmení, které uveřejníme na našem webovém portálu www.jaknalatenky.cz a sociální síti Facebook. Příjemcem je sociální síť Facebook.

Soubory cookie

Soubory cookie používá většina webových stránek a serverů a slouží k poskytování základních internetových služeb. Pokud například nakupujete online, soubory cookie se používají k tomu, aby si e-shop zapamatoval položky, které jste předtím přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují webovým stránkám uložit vaše preference (například preferovaný jazyk nebo přihlašovací údaje) a použít je při vaší příští návštěvě. Soubory cookie se mohou používat také ke shromažďování statistik o činnosti uživatelů, například o počtu jedinečných návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi užitečné, protože mu umožňují poskytovat uživatelsky přívětivější služby.

Kategorie souborů cookie:

● Nezbytné – bez možnosti vypnutí. Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webové stránky a zajišťují základní funkce, jako je procházení stránky a přístup ke chráněným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie webové stránky nemohou řádně fungovat.

● Výkonnostní – Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o používání webové stránky, například analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie neslouží k přímé identifikaci konkrétního návštěvníka.

● Marketingové – Tyto cookies se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, například obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti použít k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.

● Preferenční – Tyto cookies slouží k zapamatování informací o návštěvnících webové stránky, např. jazyka, časového pásma a rozšířeného obsahu.

● Nezařazené – Jedná se o takové soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu kategorizace.

Nastavení souborů cookie si můžete změnit na příslušné liště na naší webové stránce nebo v prohlížeči:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Automatizované rozhodování a profilování

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro analytické účely, spojujeme jej rovněž s informacemi o vašich aktivitách na naší webové stránce. Cílem tohoto propojení je lépe rozpoznat vaše preference a zájmy a na základě toho lépe přizpůsobit nabídku obsahu, který se vám zobrazuje.

Proti takovému zpracování můžete kdykoli vznést námitku a pokud se automatizované rozhodnutí dotýká vašich práv a svobod, můžete nás požádat o individuální rozhodnutí. Způsob odvolání souhlasu je popsán výše v sekci Správce.

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení

Informace, které spojujeme s údaji z cookies, uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo podle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a vaší osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny, nejdéle však 13 měsíců.

Děti mladší 16 let

Naše webová stránka není určena pro děti mladší 16 let. Proto jejich osobní údaje záměrně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje o dětech mladších 16 let, podnikneme kroky k jejich co nejrychlejšímu vymazání, s výjimkou případů, kdy jsme podle platných právních předpisů povinni je uchovávat.

Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte určitá práva. V případě, že uplatníte jakékoli z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 nebo 90 dní, o čemž vás budeme informovat.

● Máte právo zjistit, zda Dalora vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, o jaké osobní údaje se jedná a jaký je důvod jejich zpracování.

● Právo na opravu – pokud se domníváte, že o vás uchováváme nesprávné osobní údaje, máte právo nás požádat o jejich opravu.

● Právo na výmaz – dává vám možnost požádat nás o vymazání osobních údajů, pokud neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli nadále zpracovávat.

● Právo na přenositelnost – máte právo přenést vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z Dalory k jinému subjektu.

● Právo na omezení zpracování – můžete nás na určitou dobu požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali přesnost takového zpracování nebo důvod pro zpracování těchto údajů.

● Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku, když jsou osobní údaje zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva subjektu údajů, zejména je-li subjektem údajů dítě. Námitku můžete vznést také v případě, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, včetně vznesení námitky proti skutečnosti, že se na vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracovávání osobních údajů včetně profilování.

● Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

● Právo podat stížnost – orgán, který v České republice dohlíží na ochranu soukromí a osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů (jehož kontaktní údaje naleznete zde). Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů námi je v rozporu s platnými právními předpisy, můžete tomu úřadu podat stížnost.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

V souvislosti s přidáváním nových produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů průběžně měnit. Datum poslední revize těchto zásad ochrany osobních údajů naleznete u hesla „Aktualizováno“ na konci této webové stránky. Všechny změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů.

Aktualizováno dne 1. 10. 2023.