Zašlete jednu fotografii (maximálně do 4. října 2013 23:59 hodin) z vaší letošní letní dovolené, nebo cesty na fotka(zavináč)dev.jaknaletenky.cz. Všechny fotografie, nebo jen vybrané (dle množství zaslaných fotek) poté zveřejním na Facebooku kde nejlepší fotografii vyberou fanoušci webu. Samozřejmě se musí se jednat o vámi pořízené fotografie ne fotky stáhnuté z webu a podobně.

Spolu s fotografií prosím zašlete:
1)Název fotografie a umístění, např: Písečné duny Egypt

2)Vaše jméno, popřípadě jen přezdívku, popřípadě i URL adresu vašeho *facebookového profilu

*JAKnaLetenky.cz naleznete pod URL facebook.com/jaknaletenkycz, Marka Zuckerberga pod facebook.com/zuck atd.

O co soutěžíme
1. místo: výběr ze tří výše zobrazených předmětů (tedy mezi Lily, podložkou na myš a modelem letadla)

2. místo výběr ze dvou zbylých předmětů

3. místo zbylý předmět

Výherce budu kontaktovat na email z něhož byla fotografie odeslána. Email odesílatele nebudu nikde zveřejňovat, naopak facebooková stránka, jméno, nebo přezdívka odesílatele (soutěžícího) bude zveřejněn spolu s fotografií.

Uvědomte si prosím, že zasláním projevujete souhlas se zveřejněním fotografií.
Vyhrazuji si možnost změny podmínek a to i v průběhu soutěže, jakož i možnost zrušení soutěže. Ceny nejsou soudně vymahatelné.